<Ant Seg>
Abril  2019
DlDmDcDjDvDsDg
         

Activitats complementàries

Tallers

Com a activitats complementàries es presentaran tres tallers sobre temes d’interès comú. L’objectiu és compartir els coneixements de les diferents tècniques aplicades a les catifes d’art efímer.

TALLER 1:

Tema: Elaboració i procés del tenyit en els diferents materials: la sal, els encenalls i d’altres.

Presentador:Sr. Pere Padró. President de l'Associoació de Cultura i Tradició de Ripollet.

Ubicació: Antiga escola de les Drassanes.

TALLER 2:

Tema: Tècniques de Mandales d'arenes naturals de colors.

Presentador: Yeshe Monlam 

Ubicació: Antiga escola de les Drassanes.

TALLER 3:

Tema: Demostració d’art floral.

Presentador: Escola d’art floral de Catalunya.

Ubicació: Antiga escola de les Drassanes.

TALLER 4:

Tema: Tècniques d’utilització de les terres naturals aplicades a les catifes d’art efímer.

Presentador: Alfombristas de la plaza de la Villa de La Orotava(Tenerife).

Ubicació: Antiga escola de les Drassanes.

TALLER 5:

Tema: Tècniques de dibuix amb l’ús de les noves tecnologies, aplicades a les catifes d’art efímer.

Presentador:Sr. Joan Utet i Alum de l’associació Estores del Raval de Blanes. (Girona)

Ubicació: Sala d’actes del Museu Marítim.

Protocol dels tallers

Els tallers pràctics proposats per aquest Congrés tenen assignat un número per tema i tindran una durada de 50 minuts.
El presentador del taller, farà l’exposició del tema i la demostració pràctica del mateix durant 40 minuts. Acabat el temps donarà un torn de paraules als assistents per preguntar els dubtes o presentar les suggerències que creguin oportunes. L’experiència pràctica que s’exposarà serà filmada per poder difondre el seu contingut.

Els congressistes que vulguin participar en un taller ho hauran de fer constar en el seu full d’inscripció anotant el número del que volen assistir i el nombre de persones que hi participaran.

La ubicació dels tallers serà al Museu Marítim, seu del congrés, o bé a un espai molt proper que es destinarà a tal efecte.

Els número de cada taller, l’horari i la ubicació s’especificaran al programa. En principi no variaran del previst actualment.

Taules rodones

Com a activitats complementàries hi haurà 3 taules rodones amb la finalitat de deliberar i debatre sobre els temes escollits.

TAULA RODONA 1:

Tema: Organització del procés de preparació, mobilitat i confecció de les catifes d‘art efímer.

Moderador: Sr. Andrés Sampedro Fernández, concejal de Cultura de Ponteareas. (Galicia).

Ubicació: Sala d'actes del Museu Marítim.

TAULA RODONA 2:

Tema: Financiació de les catifes d’art efímer. Recerca de mitjans per obtenir els recursos necessaris.

Moderador: Sr. Lluís Puig, Dr. Gral. de Cultura Popular i Tradicional del Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ubicació: Sala d'actes del Museu Marítim.

TAULA RODONA 3:

Tema: Materials alternatius per a la confecció de les catifes d’art efímer.

Moderador:Sr. Ovidio Vila Pernas, de l’Associació “El Pampillo” de Castropol (Asturias).

Ubicació: Antiga escola de les Drassanes

Protocol de les taules rodones

Les taules rodones tenen assignat un número per tema a debatre i tindran una durada de cinquanta minuts.

El moderador farà la presentació del tema i donarà un torn de paraules de 5 minuts a cada participant, durant 40 minuts. Les intervencions seran orals.

Després el moderador farà un breu resum de les intervencions i n’extraurà les conclusions oportunes que lliurarà al Secretari del Congrés per a la seva difusió a la pàgina web.

El congressistes que vulguin participar en una taula rodona ho hauran de fer constar en el seu full d’inscripció anotant el número de la taula rodona la que volen assistir i el nombre de persones que hi participaran.

La ubicació de les taules rodones serà al Museu Marítim, seu del congrés, o bé a un espai molt proper que es destinarà a tal efecte.

Els número de cada taula rodona, l’horari i la ubicació s’especificaran al programa. En principi no variaran del previst actualment.

Protocol de l'elaboració de les catifes.

Les catifes es concentraran al llarg del Passeig de Les Drassanes molt a prop del Museu Marítim i dels hotels on s'allotjaran els congressistes. Es disposarà d'un espai ampli per col·locar una taula per a la promoció turística de la localitat de procedència de cada delegació.

Les dimensions de les catifes seran de 4 metres d'ample i d'un màxim de 8 metres de llarg.

Les Delegacions han de presentar un disseny per elaborar la catifa de demostració abans del dia 30 de juliol. Es presentaran per correu electrònic a l'adreça: administracio@congresartefimer.cat

L'organització del IV congrés proporcionarà els materials i les flors que siguin necessàries en la mesura que es puguin aconseguir.

Amb la Col┬Ělaboració de:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 - IV Congrés Internacional d'Art Efímer